Varför fixa datorn och mobilen?

Sverige är ett av de länder i världen som producerar mest elektronikavfall per capita. Här finns cirka tio miljoner mobiltelefoner och vi köper ca fyra miljoner nya mobiler varje år. Och visst är det roligt med nya prylar. Men tillverkningen av en enda mobil ger upphov till 86 kilo avfall. Samma siffra för en bärbar dator är 1 200 kilo. (I beräkningen ingår materialanvändning, industriprocesser, kemikalier, gruvdrift, gruvavfall och anrikning).

Den största delen av elektronikavfallet uppstår i samband med utvinningen av mineraler som används i produkterna, som kobolt och guld. Guld är dessutom en så kallad konfliktmineral. Det betyder att den bland annat utvinns i konfliktdrabbade länder. Utvinningen av mineralerna bidrar till att konflikterna kan fortsätta, eftersom väpnade grupper finansierar sin verksamhet med inkomster från illegal handel av konfliktmineralen. På många platser i världen är gruvbrytning förknippat med kränkningar mot såväl gruvarbetare som barn och kvinnor i närliggande samhällen.

Utvinningen av mineraler kan också bidra till allvarliga miljöproblem på grund av föroreningar och utsläpp av miljögifter. Storskalig vattenförbrukning vid till exempel malmbearbetning är vanligt, liksom långvarigt läckage av gifter från slagg och förlust av biologisk mångfald vid brytningen.

Världens tredje största illegala handelsvara

Elektronikskrot är världens största illegala handelsvara, efter droger och prostitution. När mobilen skrotas, hamnar uppskattningsvis uppåt 90 procent av det globala avfallet i så kallade illegala flöden. Organisationen Swedwatch har visat att en stor mängd elektronikavfall hamnar på soptippar i Kina och Ghana, där det bränns för att de värdefulla metallerna ska kunna tas till vara. Människorna som arbetar med denna sortering gör det ofta helt utan skyddsutrustning. I processen frigörs skadliga ämnen som är farliga för både människor och miljö.

Planeten skulle alltså vinna mycket på att vi använder våra mobiltelefoner och datorer längre, i stället för att byta ut eller kasta dem i onödan.

Varannan svensk väljer att byta sin mobil mot en ny under abonnemangstiden, fastän mobilen inte har gått sönder. Då tas den gamla mobilen tillbaka av operatörerna som ser till att den återställs och repareras. Sedan säljs mobilen vidare, främst på en andrahandsmarknad utomlands. Men företagen har inte tillförlitliga system för att säkerställa att de mobiler och datorer som sålts vidare återvinns på rätt sätt i slutändan. Din gamla mobil riskerar alltså att plockas isär av ett barn på en soptipp.

Bristfällig återvinning av elskrot

När en mobil inte går att sälja vidare eller använda längre är det viktigt att lämna in den till återvinning. I en mobiltelefon finns upp till 30 olika metaller som ofta utvinns i länder i Afrika och Asien under förhållanden som går emot mänskliga rättigheter och leder till en rad miljö- och hälsoproblem. Om metallerna återvinns istället kan det undvikas.

Det finns flera företag i Sverige som återvinner elektronik på ett ansvarsfullt sätt. Om produkterna återvinns kan materialen användas till nya produkter. Med dagens teknik kan återvinningsföretagen inte återvinna mer än en bråkdel av materialen i telefoner och datorer. Främst är det guld och koppar som tas till vara. Men för att det ska löna sig att utveckla och investera i nya förbättrade återvinningstekniker krävs det en tillräckligt stor volym att återvinna. Därför behöver betydligt fler mobiler som idag ligger outnyttjade i byrålådor lämnas in till återvinning.

Det är alltså viktigt att lämna in sin trasiga mobil och dator till återvinning, men ännu viktigare att ha kvar sina prylar så länge det bara går. Tyvärr premierar inte elektronikföretagen en långsiktig användning av deras produkter. Tvärtom erbjuds du ofta en ny mobiltelefon när du byter till ett nytt abonnemang. Istället borde företagen erbjuda begagnade mobiler och datorer och reparationer av äldre modeller.

Vår Sifoundersökning visar att 35 procent av svenskarna kan tänka sig ett abonnemang där det ingår en begagnad mobil. Men idag är det enbart Telia som erbjuder en sådan lösning, genom Halebop.

Så vad ska du som konsument tänka på? Vi har tagit fram…

Åtta miljövänliga mobil- och datortips

  1. Var rädd om dina saker. Köp ett skärmskydd och ett ordentligt skal till din mobil och ett fodral till din bärbara dator.
  2. Behåll din gamla dator och mobil så länge som möjligt. När något går sönder eller blir dåligt (skärm, dator, antenn, batteri) är det bara att lämna in mobilen eller datorn på reparation.
  3. När du behöver byta dator eller mobil, fråga efter mer hållbara alternativ, som återställda andrahandsmobiler och datorer. Det finns många sajter som säljer bra begagnade datorer och mobiler med garanti. Kanske har din vän, granne eller arbetskamrat en fungerande telefon i byrålådan, som du kan få ta över?
  4. Om du erbjuds en ny telefon när du förlänger ditt kontrakt, fråga operatören om du kan få lägre samtalskostnad istället för en ny mobil, om din gamla fortfarande fungerar. Om den inte fungerar, byt mobiloperatör till den enda som i dagsläget erbjuder abonnemang där du kan välja en begagnad mobil – Telia genom Halebop.
  5. Om du vill köpa en ny mobil, fundera på att köpa en Fairphone. Non profit-företaget Fairphone har tagit fram en smart telefon där delar som batteri och skärm ska kunna beställas och bytas av användaren själv för att telefonen ska kunna hålla längre. De väljer också så hållbart producerade material som möjligt och jobbar med transparenta leverantörskedjor.
  6. Köper du en ny mobil eller dator, fråga gärna efter TCO-certifiering. Det är en certifiering för elektronikprodukter som ställer krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. Ingen leverantör av mobiler eller datorer har ännu TCO-certifierats, men om fler frågar efter certifieringen kanske några väljer att göra det.
  7. Ge bort eller sälj en mobil eller dator som du inte vill ha längre, om den är i bra skick. Grundregeln är att du alltid ska sälja eller skänka vidare de mobiler och datorer som är fullt fungerande, oavsett modell eller tillverkningsår. Ju längre tid du väntar på att sälja vidare en mobil eller dator som inte används, desto mindre kan du sälja den för.
  8. Lämna in alla uttjänta mobiler och datorer till betrodda insamlingsalternativ, som den kommunala återvinningscentralen, elavfallsbehållaren i ditt grovsoprum, större mobilbutiker som tar emot elavfall och mobila miljöstationer (lastbilar som kör runt för att hämta upp elavfall och farligt avfall).