Om kampanjen

Vår stora konsumtion av nya prylar, skor och kläder har en sorglig baksida. Den bidrar till global uppvärmning, skogsskövling, utsläpp av miljögifter och plastfyllda hav. Om alla levde och shoppade som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot till.

Och vi har inte fyra jordklot, vi har ett. Och denna enda, vackra, sköra, fantastiska planet är vi beroende av för vår överlevnad – vi liksom alla de arter vi delar den med: fjärilar och grodor, myskoxar, hästar, koltrastar, blåvalar och bin. Dessutom behöver de människor som kommer efter oss, våra barn och barnbarn, också mat, ren luft, rent vatten och ett klimat som håller sig någorlunda stabilt.

Reparera mera

Avfallet från vår konsumtion ökar. I Sverige slänger vi nästan ett halvt ton per person och år och mängden ökar. Att reparera istället för att köpa nytt är att göra en viktig insats för människor, djur och natur. I ljuset av de stora miljöproblem som vi står inför kan vi inte längre ha en samtid som uppmuntrar oss att kasta fullt fungerande prylar och köpa nya. Vi vill arbeta för ett samhälle där återbruk, reparationer och underhåll står i fokus. Därför satsar Naturskyddsföreningen på en kampanj som ska göra det lättare att förlänga livet på kläder, skor, möbler och prylar.

Inspirera flera – beställ kampanjmaterial

Den här webbsidan är en del av Miljövänliga Veckan, som varje år engagerar människor runt om i landet i en gemensam storsatsning för miljön. Under vecka 40 och vid andra tillfällen under året kommer du att kunna besöka repair-caféer, prylbytardagar, föreläsningar, utställningar och annat kul. Och året runt kan du hitta fixartips på den här sidan!

Vill du inspirera fler att ta hand om och börja fixa? Hjälp till att sprida budskapet om Fixa grejen och Miljövänliga Veckan. Du kan skicka efter foldrar och affischer gratis och sprida på jobbet, skolan eller andra platser du tror passar. Tack för att du hjälper till!

Om tipsen

Syftet med den här sidan är att visa på alternativ till att köpa nytt och att ge tips och goda råd som kan bidra till att minska påverkan på miljön från vår konsumtion. Vi kan dock inte garantera att alla tips och råd är de allra bästa. På grund av att tipsen kommit in från många olika håll kan det förekomma varierande grad av fackkunskap i det publicerade innehållet. Vi uppmanar er att kontakta oss om ni upptäcker någon felaktig information eller om ni har annan feedback som kan vara till hjälp för att förbättra sidan. Ni får också väldigt gärna komma med fler tips!

Stort tack till Naturvernförbundet, boken Lilla gumman och ett flertal privatpersoner för de många tipsen!

Fixa säkert

Att fixa är kul. Men tänk på att fixa säkert, så att du inte skadar dig. Var också försiktig med dina saker, så att du inte råkar skada det du önskar förbättra eller reparera. Följ alltid säkerhetsinstruktioner och bruksanvisningar och om du känner dig osäker – rådgör med fackkunniga personer.

Tänk också på att sortera avfallet på rätt sätt – en bra guide finns på sopor.nu. Rester från målarfärg, lim, lösningsmedel eller andra ämnen som kan innehålla farliga kemikalier i avloppet lämnas till en miljöstation för farligt avfall.

Lycka till nu!